Skip to content

Lederen som Coach

February 6, 2012

Lederen som Coach!

Hvordan lykkes gjennom andre?

Opplever du som leder at det kan være vanskelig å få alle medarbeiderne til å trekke i samme retning? At viktige oppgaver som haster tar for mye av arbeidsdagen din til at du får vært den lederen du egentlig ønsker å være? Gjennom en coachende lederstil kan du skape resultater gjennom dine medarbeidere.ved å inspirere, tilrettelegge, fjerne hindre, stille spørsmål og gi feedback. Du utvikler selvledende medarbeidere som har eierskap til det de gjør, frigjør deres maksimale potensial, skaper trivsel og oppblomstring på arbeidsplassen. Er det ikke dette de fleste ledere ønsker seg?

Hvordan bli en coachende leder?

1. Kjenn dine medarbeidere – kjenn deg selv!

Da Mor Theresa skulle si noe om hva hun mente kjennetegnet en dyktig leder, stilte hun følgende to spørsmål: ”Do you know your employees? Do you love them?” Hvor mye tid bruker en leder i gjennomsnitt på dette? Er man kanskje for opptatt av resultater og mål at man egentlig ikke kjenner sine medarbeidere så godt, eller tar seg tid til å virkelig sette pris på dem? For å ha dette i fokus handler det om å prioritere tid til spørsmål som: ”Hva er det som gjør at du står opp om morgenen og har lyst til å gå på jobb?” Eller ”Hva gir deg kick og energi?” Dette gjelder like mye for lederen selv som for sine medarbeidere. Den greske filosofen Sokrates var opptatt av sitt credo som var ”Kjenn deg selv.” Som en innpåsliten klegg minnet han dem stadig om uvitenhetens tomhet. Han sa at det menneskets liv er ikke verdt å leve som ikke søker inn i seg selv. Noen viktige spørsmål å stille seg selv er: ”Hvem er du som leder? Hva står du for? Hvem er du best egnet til å lede? Hva er dine begrensninger og hva er din plan for å snu dem, og hva er du villig til å ofre?” En leder som kjenner seg selv godt og som kjenner sine medarbeidere godt og som klarer å sette pris på både seg selv og dem, har et konkurransefortrinn fordi de vet hva som skal til for å skape fremragende resultater over tid.

2. Ha en klar visjon og kongstanke!

Fra Ibsens Kongsemnene: ”Biskop: Hvem gjør den største gjerning i verden? Skule: Det gjør den største mann! Biskop: Men hvem er den største mann? Skule: Den modigste! Biskop: Så sier høvdingen. En prest vill si den mest troende. En vismann ville si den mest kyndige. Men det er ingen av dem Jarl! Den LYKKELIGSTE mann er den største mann. Den Lykkeligste er den som gjør de største gjerninger. Han som tidens krav kommer over liksom i brynde, av tanker han selv ikke fatter men som peker for ham på den vei han selv ikke vet hvor bærer hen, men som han dog går og må gå til han hører folket skrike i glede og han ser seg om og undrer seg og skjønner at han har gjort et storverk!” Hvorfor er det viktig med en ledervisjon? Det er gjennom denne drivkraften en leder kan skape mening for seg selv og sine medarbeidere. De vet hvorfor de går på jobb og de brenner for oppgaven. De utstråler en inspirasjon som gjør at folk vil følge dem i både motgang og medgang.

3. Å snu det negative til det positive!

Hva gjør en leder når det er misnøye, likegyldighet eller mye negativitet på arbeidsplassen? Hvordan snu dette til noe konstruktivt og positivt? Charles Dickens beskriver en slik snu prosess i historien ”A Christmas Carol”. Historien forteller oss at bak den destruktiv adferd og holdningene til gamle Mr Schrooge ligger det en grunnleggende overbevisning. For å snu overbevisningen kommer fortids spøkelset, nåtids spøkelset og fremtids spøkelset på besøk! Mr Schrooge lærer hvordan han er blitt den han er, konsekvenser av det han gjør i dag og et skrekkscenario om fremtiden dersom han fortsetter i samme spor. Dette blir så kraftfullt at han endrer sin grunnleggende tro og blir en positiv, sjenerøs og lykkelig mann. Det handler om å være bevisst sine begrensninger, være bevisst hvilken overbevisning som ligger bak og vite hvilke konsekvenser dette har nå og i femtiden. Da kan man snu det negative til nye konstruktive leveregler som man tror på. Ved å ha fokus på  gjennomtenkte spørsmål kan man snu både egne begrensninger og hjelpe andre til å snu deres.

Det handler om hva du velger å tro på!

Advertisements
Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: